Duboka imaginacija

Pre više od trideset godina američki psiholog prof. dr Eligio Stephen Gallegos, otkrio je specifičan način komunikacije sa unutrašnjim, duhovnim slikama. Jednog dana dok je trčao, u jednom vizionarskom trenutku stupio je u kontakt sa duhovnim životinjama u svojim čakrama.

„Životinje su trčale uz mene. Nisam ih umišljao, bile su realne, pojavile su se same od sebe. Desilo se tada nešto interesantno – one su počele da me isceljuju. Shvatio sam – ove životinje me poznaju bolje nego što ja poznajem sebe. Znaju gde sam povređen i znaju kako da se povreda isceli. Ja ne znam. One su uistinu moji terapeuti i učitelji. Ovo znanje mi je dato, nisam ga izmislio“.

Radi se o specifičnoj vrsti budnog sanjanja, o unutrašnjem putovanju u kojem je vaša imaginacija aktivna. Za razliku od snova, u toku ovog procesa svesno učestvujete i delujete. Dr Galjehos ovaj metod samotransformacije stalno razvija i prenosi drugima na seminarima i trogodišnjim obukama.

„Duboka imaginacija je kao koren drveta – nevidljiva, ali prisutna i aktivna. Mnogi veruju da je ona samo fantazija. Ona je naša najdublja životnost, bili mi toga svesni ili ne.“

Životinje moći – vodiči kroz imaginaciju

Kada se udobno smestite, zatvorite oči i opustite, možete da stupite u kontakt sa svojom imaginacijom, obraćajući joj se direktno. Tada pozovete u sebi, u mislima: Zdravo, ko je sada tu da me vodi? Ko je moj vodič? Najčešće se ukazuje neka slika, biće ili životinja, takozvana životinja moći. Ali to mogu da budu i boje, zvuci ili osećaji . Možda naslutite da ste pored jednog drveta. To naslućivanje, intuitivni osećaj, je takođe bitan, jer je način imaginarnog izražavanja. Bilo šta da se ukaže, vama poznato ili nepoznato, ukazuje se sa svrhom, da bi vam nešto saopštilo ili pokazaloi nečemu vas poučilo. Zato je bitno da pozdravite svog vodiča i pitate ga šta želi da vam kaže ili pokaže? Bitno je da ostanete otvoreni za unutrašnji dijalog, da izrazite to što trenutno osećate i mislite, kao i da naučite da osluškujete i prepoznajete odgovor.

Ja sam pre mnogo godina u meditaciji videla jelena. Delovao je veoma realno i zaista živo, baš kao i šuma oko njega. Posmatrali smo se neko vreme i na tome se završilo. Kada sam upoznala ovaj metod setila sam se svog jelena iz meditacije i upitala sezašto se tada ukazao? Rešila sam da ga potražim u imaginarnoj šumi. Kada smo se sreli pozdravila sam ga i upitala zašto je ponovo tu, šta želi da mi prenese? Preciznost odgovora me je fascinirala. Bila sam zaprepašćena koliko me dobro poznaje. Prenela sam mu svoje iznenađenje, a on je uzvratio. Ovo je bio naš drugi, ali ne i poslednji susret.

„Duhovne slike su unutrašnji ključ za naš razvoj i isceljenje. One dolaze iz celovitosti, zato poznaju tu dimenziju veoma dobro“.

Grupna i pojedinačna putovanja

Postoji mogućnost putovanja u grupi i pojedinačno. U toku grupnog putovanja nekoliko puta verbalno podstaknem proces i energetski ga podržavam, ćutanjem i poverenjem. Dok nekog vodim lično kroz jedno putovanje, u neposrednom sam verbalnom kontaktu sa onim ko putuje. Dok prolazite kroz proces putovanja, moja uloga je da vas podstaknem i podržim da stupite u kontakt sa svojom mudrošću, sa svojim unutrašnjim vodičem. On je taj koji vas uistinu vodi kroz putovanje.

Tema putovanja

Svako unutrašnje putovanje može da bude sa temom ili bez teme. Kada putujete bez neke određene teme prepuštate svojoj unutrašnjoj mudrosti da vas vodi. Taj deo vas nepogrešivo zna šta vam je zaista potrebno – podrška u nekoj oblasti života, isceljenje, podsticaj za unutrašnji razvoj ili nešto suštinski bitno za vas, a skriveno od vašeg racija. Sve vreme putovanja praćeni ste osećajem da ste iznutra vođeni.

Druga mogućnost je da tema vašeg putovanja bude nešto što vam je trenutno aktuelno, ili možda nešto čemu već duže želite da se posvetite. Nekom nerazrešenom porodičnom konfliktu, zdravstvenom problemu, potrebi da pronađete oslonac u samom sebi, želji svog srca, potrebi da napustite šablon po kome živite i vratite se svom originalnom, izvornom delu sebe. Sve može da bude tema jednog putovanja. I u jednom i drugom slučaju iskusićete to što u putovanja treba da se desi i otkriti da je sve na vašoj strani.

Intervju sa Stivenom Galjehosom