21. mart – prolećna ravnodnevnica

21. mart – prolećna ravnodnevnica

TEMA: INICIJACIJA Prolećna ravnodnevica otvara vrata između fizičkog i duhovnog, omogućavajući sveukupno vaskrsnuće u našim životima. Proleće je vreme kada stvaralačke snage smo uspavane negovali preko zime mogu da se izraze i pokrenu novi svet mogućnosti za nas. Njegovu energiju možemo iskoristiti da ubrzamo svoj rast ili unesemo novine u sve segmente svog života. Ovo je period buđenja. Koja je vizija u tebi probuđena, kojoj si spreman da daš pravac?

22. juni – letnja dugodnevnica

22. juni – letnja dugodnevnica

TEMA: ŽIVOT U IZOBILJU Kod letnje dugodnevice priroda dostiže svoj najveći potencijal izražavanja – sve je snažno, buja u naponu snage. Sunce u zenitu je na vrhuncu u svojoj najvišoj tački. Osećamo zahvalnost za izobilje, punoću i čulnost. Dan je tada najduži, a snaga svetla najsnažnija. Vrhunac je takođe i prekretnica, jer sjaj sunca počinje lagano da se smanjuje. Šta je u tebi dostiglo vrhunac, ispunjenost i snagu koju si spreman da svesno živiš?

23. septembar – jesenja ravnodnevnica

23. septembar – jesenja ravnodnevnica

TEMA: STAROST, MUDROST U jesenjoj ravnodnevnici su svetlo i tama, dan i noć u ravnoteži. To nam pomaže da i u sebi samima osetimo ravnotežu i sklad. Ovo je period žetve, zahvalnosti za velikodušnost i neizmerno bogatstvo prirode. Ali i period napuštanja leta, topline i prihvatanja da su dani ponovo kraći, da je manje sunčevog svetla i da su noći, a time i tama, duži. Sada je dobar trenutak da se ponovo okrenemo svom unutrašnjem svetu, svojoj mudrosti. Da li si spreman da svesno zakoračiš u ovu promenu, koja je u prirodi, ali i u tebi?

22. decembar – zimska kratkodnevnica

22. decembar – zimska kratkodnevnica

TEMA: RAĐANJE Uprkos tami oko nas, ovo je vreme kada možemo da upalimo svoje unutrašnje svetlo, da se probudimo i damo život višem Ja. Zimska kratkodnevica simbolizuje najdužu, najdublju tamu u kojoj žele da se izraze misterije i tajne noći. To je stanje dubokog izdaha i početak novog udaha. Uronili smo u tamu, do najdublje tačke, u kojoj se upravo ponovo okrećemo ka svetlu, ka suncu. Jer u najdubljoj tami je prekretnica, rađanje i povratak svetla. Postepeno, ponovo počinje da se oseća toplina. Ovo je trenutak zaokruženja jednog cikličnog kruga. Ovo je i momenat rađanja novog, u prirodi kao i u tebi. Da li si svestan toga? Šta je to novo, što u tebi želi da zaživi?